pátek 20. října 2017

Nácvik čtení

Dnes jsem dětem rozdala pracovní listy s procvičováním čtení. Příležitostně budou přibývat další. Děti je nemusí nosit do školy. Doporučuji zavést doma složku a zakládat.
Budou Vám sloužit k domácímu procvičování nad rámec povinných domácích úkolů. V této fázi nácviku je důležité, aby se děti naučily vázat písmena do  slabiky (první 3 řádky). Najděte si s dětma cca 10 minut denně a čtení slabik procvičujte.
1. úroveň - hlasité přečtení jednotlivých písmen "M"  "A"  , spojení do slabiky "MA"
Je vhodné, když po přečtení slabiky najdete slovo, které slabikou začíná. (MO - motýl, MA - malina atd.)
2. úroveň - dítě si písmena šeptá, nahlas říká rovnou slabiku
3. úroveň - slabiku zakryjte prstem, na chvíli odkryjte a zakryjte. Dítě řekne nahlas, co vidělo. (Postřehování)
Ke starším kartám bude vhodné se opakovaně vracet.

Slova a věty jsou nástavbovým učivem, motivací. Můžete zkusit, ale pokud se nebude dařit, zaměřte se jen na slabiky.
Prosím Vás o klid, trpělivost, radost z dosažených úspěchů a když se nebude dařit, jděte raději užít podzimního sluníčka a zkuste to další den znovu. Nakonec to zvládnou všichni.

pondělí 16. října 2017

Výskyt vší

Kontrolujte, prosím, pravidelně dětem hlavy. Ve škole se vyskytly vši.

pondělí 9. října 2017

Listy do VV

Pomozte, prosím, připravit dětem na příští týden (16.10.) vylisované podzimní listy - cca 5 ks.

středa 4. října 2017

Sběr baterií, PET

Sběr PET lahví probíhá vždy v pondělí 7.00-7.45 ve vestibulu školy. Žáci z EKO kroužku od Vás lahve odeberou a zapíší.
Použité baterie se ukládají do zelených krabic rozmístěných po budově školy. Počet přinesených baterek děti nahlásí mi.

Soutěžní výstavka dlabaných dýní

V rámci tematického dne Halloween vyhlašujeme soutěžní výstavku vydlabaných dýní.

Žáci 1. - 3. třídy soutěží o nejkrásnější, nejnápaditější zdobenou dýni. Pokud se Vám podaří s dětmi vyrobit, přineste ji v pondělí 23.10.  ráno do podkroví. Vyhodnocení soutěže proběhne ve středu 25.10., na podzimní prázdniny si děti odnesou dýně zpět domů.
Ve středu také proběhne tematické vyučování. Děti mohou (ale nemusí) přijít ve strašidelných kostýmech. Žáci 2. stupně nám připravují vystoupení, poté budeme ve třídě řešit tematické úkoly.úterý 26. září 2017

Logická olympiáda 2017

I v letošním roce zvu všechny své žáky k řešení LOGICKÉ OLYMPIÁDY.

www.logickaolympiada.cz

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.Cílem soutěže je doplnit nabídku olympiád o soutěž zaměřenou na logiku, o soutěž, která nevychází jen ze znalostí nabytých při školní docházce, ale podporuje samostatné myšlení dětí. 

Registrace do soutěže probíhá do 30. září 2016, a protože je nutný souhlas rodičů a je potřeba založit dítěti vlastní emailovou adresu, bude lepší, když své dítě zaregistrujete sami.
Nominační  kolo probíhá přes internet.
Úspěšní řešitelé postupují do dalších kol, která jsou už prezenční. Další podrobnosti naleznete na výše uvedených stránkách.

Pátek 29. září

V pátek se učíme pouze 4 vyučovací hodiny. Všem dětem tedy končí výuka v 11.35. Prosím rodiče žáků, kteří měli mít matematiku o podpis změny rozvrhu v ŽK str. 13.
Školní jídelna nebude v provozu. Dětem, které budou zůstávat v družině dejte velké svačiny.