čtvrtek 22. června 2017

Organizace posledního týdne

V pondělí 26.6. se odevzdávají učebnice:
ČJ, M, PRV, AJ, HV, čítanka
V úterý budou děti dostávat učebnice do 4. třídy.
Ve středu ráno úklid třídy a plavání. Návrat z výcviku jako vždy (cca 12.15)
Ve čtvrtek úklid třídy, pak návštěva u rodiny Ledvoňových a jejich zvířátek.
V pátek slavnostní zakončení školního roku.
Výuka v PO, ÚT a ČT končí v 11.35.
Ve středu končí výuka návratem z plavání.
V pátek končí výuka rozdáním vysvědčení po akci v tělocvičně. Přibližně v 9.30- spíše později.
Dejte dětem velké igelitové tašky pro odnos věcí ze třídy.

Info výlet

Zítra jedem na školní výlet. Sraz v 7.55 ve vestibulu školy. Jdeme pěšky na Prašivou od Restaurace Kohútka po červené turistické značce cca 2 km. Nahoře máme 2-3 hodinový program, Zpět odjíždíme opět od Restaurace Kohútka ve 14.30. Příjezd ke škole přibližně v 15 hodin.
S sebou jídlo na celý den, oblečení a obutí adekvátní počasí a turistickému programu, pláštěnka, batoh na záda, pokrývka hlavy, kapesné.

pondělí 5. června 2017

Závěrečná písemná práce

Závěrečná písemná práce z jazyka českého bude obsahovat tyto okruhy:
Vyjmenovaná slova, pravopis i,í,y,ý ve tvarech vyjmenovaných slov a slovech příbuzných
Slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, předložky, spojky
Základní skladební dvojice
Podstatná jména - určit pád, číslo, rod
Slovesa - určit osobu, číslo, čas, vytvořit infinitiv
Termín: 9. 6.

Závěrečná písemná práce z matematiky bude obsahovat tyto okruhy:
Přednost operací,
Dělení se zbytkem
Slovní úloha s využitím těchto operací
zaokrouhlování na celé desítky, stovky
Písemné sčítání, odčítání, násobení
Indické násobení dvouciferným činitelem
Krokování (převod mezi číselným a šipkovým zápisem)
Rýsování podle šipkového zápisu, výpočet obvodu, obsahu
Rýsování kružnice, poloměr, průměr
Termín: 12. 6. (2. vyuč. hodina - změna v rozvrhu ČJ-M)

Prvouka - Živočichové - test 16.6. 
U 56 - 61

pátek 2. června 2017

Tvořivá dílna

Dnes jsme navštívili v Divadle loutek alternativní scénu a v ní netradiční program - vyráběli jsme totemové loutky a hráli s nimi divadlo. Děti se výborně bavily. Přikládám několik fotek.
Divadlo loutek-dílna

pondělí 29. května 2017

Změna v rozvrhu - Den dětí

V pátek 2. 6. pořádá od 15 hodin SRPŠ Den dětí na zahradě školy. Žáci budou mít v tento den zkráceno vyučování - výuka na celém  1. stupni končí v 11.35.Společné focení tříd

Ve čtvrtek 1. 6. proběhne tradiční společné focení třídních kolektivů.
Cena společné fotky - 40 Kč.
Dále je možno si přiobjednat:
Foto učitelského sboru -            25 Kč
Foto jednotlivce -                      45 Kč/3 ks
Foto skupinky kamarádů -        15 Kč/kus


čtvrtek 25. května 2017

Svačinky

Cena svačinek na červen 38 Kč. Svačinky budou vydávány jen do 16.6.